Blog 1 Blog 2 Blog 3 Blog 4

STEL JE VOOR DAT …

Elke medewerker op de juiste plaats zit en zichzelf motiveert om goed te presteren …
dan zou de wereld er een stuk zonniger uitzien.
Mensen die werk doen welk ze van nature leuk vinden, hebben meer energie, presteren beter en zitten lekkerder in hun vel, ook buiten het werk.
Organisaties die hun menselijk kapitaal beter willen laten renderen worden daardoor slagvaardiger, flexibeler, innovatiever en blijvend succesvol.

Weet u wat de reden is van excellent presteren van uw medewerkers? Of hoe je het beste hun talenten kunt managen in het werk of hun efficiency en prestaties kunt verbeteren? 
Heeft u wel eens geprobeerd om het gedrag van uw medewerkers te veranderen? Het is niet primair uw taak als leidinggevende om hun persoonlijkheid te veranderen, maar om de beste mensen te vinden bij het werk dat moet worden uitgevoerd. Iemands persoonlijkheid zal namelijk niet veranderen, wat u ook probeert.

In moeilijke tijden zal iedereen immers terugvallen op zijn/haar natuurlijke aanleg en gedrag.
Dit wil niet zeggen dat mensen geen nieuwe vaardigheden kunnen aanleren of nieuwe kennis kunnen opdoen. Geloof echter niet dat mensen het meest kunnen groeien als zij hun zwakke punten verbeteren. Het is namelijk een feit dat mensen het meest groeien in de van nature aanwezige sterktes, motieven en talenten.
Het is aan u om te achterhalen wat hun natuurlijke aanleg is en dit als uitgangspunt te nemen voor de verdere verdeling van het werk.

Het is onze stellige overtuiging dat de voortdurende veranderingen waarmee organisaties worden geconfronteerd vragen om vernieuwing in de manier waarop mensen in hun werk worden ingezet en aangestuurd.

De kijk op werk is geëvolueerd van “life long employment” naar “life long employability”. 
Trends als langer doorwerken, krapte op de arbeidsmarkt en de wens van flexibele inzetbaarheid (bij zowel werkgevers als werknemers), dwingen organisaties meer dan ooit in te zetten op het beter laten renderen van Menselijk Kapitaal. 
Organisaties merken dat het voor hun wendbaarheid en innovatiekracht belangrijk is dat mensen kundig en goed gemotiveerd zijn bij het uitvoeren van het werk dat zij dagelijks doen.
Onderzoek toont aan dat mensen het meest effectief en succesvol zijn in hun werk als zij vanuit hun natuurlijke aanleg kunnen werken. In dat geval hebben zij meer energie en meer “plezier in het werk”.
Het resultaat: lager ziekteverzuim, betrokken en intrinsiek gemotiveerde mensen die samen de prestaties van de totale organisatie vergroten.
En wie wil dat niet?